Det er utvilsomt nødvendig å ha kontakt med seg selv. Hverdagen er full av forstyrrende elementer som forvirrer og skaper ubalanse. Oppmerksomhets trening skulle vært obligatorisk undervisning for alle.

Har du opplevd frustrasjonen ved å snakke til en person som åpenbart har tankene og oppmerksomheten sin et annet sted? Eller at du selv ikke har klart å være helt til stede i møtet med en annen, fordi du er opptatt av noe annet?

Likeledes har du sikkert  opplevd gode møter med intenst nærvær, der du og den andre personen er åpen og til stede i møte med hverandre. Slike møter skaper tillit og trygghet og gir mulighet for innlevelse og medfølelse. Alle er avhengige av evnen til nærvær for å kunne møte andre på en menneskelig god måte.

Den viktigste grunnen til mangel på nærvær i dag er nok det økende aktivitetsnivå vi omgir oss med. Vi utsettes for flere og flere impulser og forventninger og prøver ofte å håndtere dette gjennom å gjøre flere ting samtidig. Vi sjekker e-post mens vi sitter i telefonen, går inn på nettaviser under forelesninger, sender SMSer mens vi er i samtale med andre, ser på TV mens vi samtidig spiser og ser i avisen. Det er umulig å være.

Her kommer 5 hverdagstips til et bedre liv!

  1. Jobb bevisst med å fokusere på ”nå” og med å la uønskede tanker og følelser fare!
  2. Slutt med multitasking! Gjør en ting av gangen!
  3. Vær åpen for det som kjennes behagelig, ubehagelig og nøytralt,uten å gjøre øyeblikkelige vurderinger og bedømmelser. Det øker ditt handlingsrom!
  4. Øv deg på å » gi slipp». Det er bare da du innser hvor lett det er å leve i øyeblikket!
  5. Lær deg å meditere. Det styrker forbindelsen til ditt hjerte!
E-bok om suksessfull kommunikasjon

FÅ 2 KAPITLER GRATIS FRA E-BOKEN MIN!

  

SMARTE STRATEGISKE STEG TIL SUKSESSFULL KOMMUNIKASJON

 

Til støtte og inspirasjon i endringsprosesser, lederutvikling, som ansatt, og til motivering, innsikt og personlig utvikling av deg selv

 

 

Du er registrert! Sjekk mailboksen din!