ENNEAGRAMS COACHING

HVA ER ENNEAGRAMS COACHING?

[E]nneagrammet er en personlighetsmodell, som gjennom sine 9 personlighetstyper avdekker dine tankemønstre, og gir deg en god forståelse av deg selv og menneskene rundt deg. Modellen hjelper deg å finne dine karakteristiske trekk, vaner og uhensikts-messige tankemønstre, slik at du kan forstå hvordan andre mennesker tenker og kommuniserer.

Enneagrammet hjelper deg å forstå:

  • Hvorfor vi reagerer slik vi gjør.
  • Hvordan vi kan skape en bedre utgave av oss selv.
  • Menneskene rundt oss, deres drivkrefter og tankemønstre.
  • Forbedre kommunikasjonen, enten det er med dine barn, partner, arbeidskollega, sjef eller venner.

Enneagrammet er således et fantastisk verktøy til bruk på arbeidsplassen, både i lederutvikling, teambuilding og til å sette sammen grupper av mennesker.

Mennesker av alle Enneagramstyper har store kvaliteter som bidrar til helheten. Alle typene kan være på sitt beste, sitt verste eller midt imellom. Gjennom Enneagrammet får du en unik sjanse til å bli bevisst hvordan dine mønstre utfolder seg og hvordan du påvirker andre.

Personlighetsanalyse/ Enneagrammet

Vi opplever ofte at vi sitter fast i tankemønstre og da kommer vi ikke videre.

Gjennom Enneagrammet vil vi sammen avdekke hvorfor vi sitter fast i disse uhensiktsmessige handlingsmønstrene. Hvorfor vi reagerer slik vi gjør i forskjellige situasjoner og hvordan vi kan utvikle oss til en bedre versjon av oss selv. Sammen går vi gjennom din personlighetstype, og din utviklingsvei. Gjennom Enneagramsanalyse og coaching. Alle som tar en Enneagramsanalyse vil få tilsendt sitt hefte for hvilken personlighetstype de er.

Enneagrammet som coaching verktøy i endringsprosesser

Hvert enkelt medlem må kjenne seg selv og bli kjent med de andres sterke sider og mål, før de kan arbeide sammen mot en felles visjon. Den felles visjonen skal gjøre teamet effektivt og sterkt, og de skal samles om oppgaven. Enneagrammet kan brukes i lederutvikling, men også personalutvikling. Ta kontakt dersom du ønsker en skreddersydd pakkeløsning til din bedrift.

- FRA BLOGGEN –

SISTE INNLEGG OM COACHING

Hva med et spennende personalkurs?

Vil du være med på et spennende personalkurs? Framtiden er din arbeidsplass. Kan du være med på å gjøre den bedre? Hver dag er du som leder ansvarlig for å skape gode arbeidsbetingelser og et godt arbeidsmiljø. Gode ledere er en forutsetning for at din organisasjon...

les mer

Kjenner du Enneagramstypen?

Mange mennesker har spurt meg om hva Enneagrammet er for noe! Da de synes at dette ordet Enneagrammet er noe tøvete å bruke og altfor abstrakt. For å oppklare noe av dette kan Enneagrammet forklares enkelt med å si at det er kunnskapen om de 9 typer. Ennea betyr på...

les mer

COACH OG INNEHAVER

HEGE WALMSNÆSS REFSNES

- Tenk deg et bedre liv -

E-bok om suksessfull kommunikasjon

FÅ 2 KAPITLER GRATIS FRA E-BOKEN MIN!

  

SMARTE STRATEGISKE STEG TIL SUKSESSFULL KOMMUNIKASJON

 

Til støtte og inspirasjon i endringsprosesser, lederutvikling, som ansatt, og til motivering, innsikt og personlig utvikling av deg selv

 

 

Du er registrert! Sjekk mailboksen din!