Hva skal til for at du vil trives på jobben din?

Ja hva er det som skal til for at du vil trives på jobben din?

Det å utføre en meningsfull jobb er viktig for arbeidstakere. Og er en faktor som påvirker arbeidslysten. Noe annet som påvirker arbeidslysten er mestring. Og mestringsfølelse er ofte nøkkelen til arbeidslyst.

Har du det bra på jobben, så har du det ofte bra hjemme også. Hvordan du har det på jobb, vil påvirke ditt liv på andre områder. Og hvordan du har det i hjemmet, vil påvirke hvordan du har det på jobb.

Fremgang, selvbestemmelse og ledelse er også med på å påvirke din trivsel på jobb.

Trivsel påvirkes også av følelsen av å bli verdsatt. Og dette er en viktig faktor i arbeidslivet.

Føler du at du ikke får brukt din kompetanse, din kunnskap og ikke blir verdsatt i jobben kan dette føre til mistrivsel og demotivasjon. Og sannsynligheten er stor for at du vil skifte arbeidsmiljø.

Så hva trenger du for å mestre?

Her er noen punkter som er viktige å tenke over:

  • Engasjement
  • Tro på seg selv
  • Anerkjennelse
  • Kollegastøtte
  • Takhøyde
  • Håndterbare oppgaver
  • Inkludering
  • Begeistring

Stress er en stor faktor som ligger til grunn for mistrivsel. Sosial støtte er viktig for arbeidsmiljøet. Og det motsatte av dette vil føre til stress. Dersom arbeidsmiljøet oppleves som fiendtlig kan dette få store konsekvenser for deg. Kroppen din vil da hele tiden være i beredskap og du vil være på vakt.

Sosial støtte blir dermed viktig for stressmestring. Har du kolleger som du stoler på, så roer kroppen seg ned, og du trives bedre.

Negativt stress på arbeidsplassen og lite kollegastøtte skaper ofte, sinte mennesker. Det blir lite takhøyde og anerkjennelse, og troen på seg selv og andre svekkes.  Dette tærer på helsen din i det lange løp.

Slik jeg ser det har du egentlig da to muligheter. Enten å skifte arbeidsplass, eller å gå i terapi eller coaching. Da kan du lære å takle vanskelige arbeidsforhold på en bedre måte.

Forventninger er også med på å bestemme om du vil trives på jobb. Forventninger vil variere fra person til person, og det er viktig at den enkelte arbeidsgiver kartlegger hva slags forventninger hver enkelt arbeidstaker har til jobben, og om de kan legge forholdene bedre til rette.

Dersom arbeidsmiljøet og /eller arbeidsoppgavene ikke innfrir forventningene, kan dette føre til at arbeidstakere slutter i jobben.

I følge magasinet Tara kan du sjekke hvor fornøyd du er med arbeidsplassen din her: 10 tegn på at du trives på jobb

Ansatte som får utdelt andre arbeidsoppgaver enn hva de forventet, kan fort føle misnøye.

Og dersom de heller ikke kan påvirke sin jobbhverdag, vil de fort bli demotiverte.

Dette er også regulert i arbeidsmiljøloven. hvor det slås fast at det skal legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar.

Mange ansatte i Norge har stor innvirkning på sin egen arbeidsdag. Men det er ikke nok å kunne påvirke arbeidsdagen om du har en utydelig og unnvikende leder.

Forholdet mellom leder og medarbeider er også en avgjørende faktor for om du velger å bli i jobben din. Føler du at du i tillegg ikke passer inn i arbeidsmiljøet, så er du utsatt for å slutte.

Anerkjennelse og støtte fra nærmeste leder er også en avgjørende faktor for at du vil trives.

Har du en leder som gir deg anerkjennelse og ros, vil det være lettere for deg å ta imot konstruktiv kritikk.

I følge organisasjonsforskning er det visse ting som kan gjøres for at medarbeiderne vil trives på jobb og få mer produktive medarbeidere.

Du kan lese mer om det her: Derfor slutter ansatte i jobben

Noen spørsmål til deg helt til slutt:

Hva kan du og dine medarbeidere gjøre for å få det bedre på jobb?

Hvordan ville det vært hvis det var på sitt aller beste?

Hege

E-bok om suksessfull kommunikasjon

FÅ 2 KAPITLER GRATIS FRA E-BOKEN MIN!

  

SMARTE STRATEGISKE STEG TIL SUKSESSFULL KOMMUNIKASJON

 

Til støtte og inspirasjon i endringsprosesser, lederutvikling, som ansatt, og til motivering, innsikt og personlig utvikling av deg selv

 

 

Du er registrert! Sjekk mailboksen din!