Mange mennesker har spurt meg om hva Enneagrammet er for noe! Da de synes at dette ordet Enneagrammet er noe tøvete å bruke og altfor abstrakt.

For å oppklare noe av dette kan Enneagrammet forklares enkelt med å si at det er kunnskapen om de 9 typer. Ennea betyr på gresk 9, og grammet står for dynamisk. Altså en dynamisk personlighetstype modell. Så nå begynner du kanskje å få en formening om hva det er. Det handler om ja du tenkte riktig….mennesketyper! Verre er det ikke! Så hvem er du egentlig? Og vet du det innerst inne? Hvordan blir du oppfattet av andre? Og vet du det innerst inne? Kjenner du deg selv godt nok? Kjenner du typene du omgås med? Kjenner du dine arbeidskolleger? Kjenner du din partner? Og dine barn? Kjenner du din sjef? Eller bare tror du at du vet hvem de er?

Vi har alle noen grunnleggende trekk som viser hvem vi er. Og vi lar oss ofte styre av våres overbevisninger, og på grunnlag av det danner oss en oppfatning av hvem vi er og hvordan andre er. Dog er vi  mer sammensatt enn som så. Mennesket har mange fasetter som kommer til uttrykk gjennom vår kommunikasjon med andre og i samspill med andre. Paul Moxnes er psykolog og professor ved BI - Stiftelsen og ved Universitetet i Oslo. Han har gitt ut en bok som heter : Dyproller. Helter - Hekser og Horer i Organisasjonen. En bok om de ubevisste kreftene på arbeidsplassen, familien og i samfunnet. Den forteller om de grunnleggende mellommenneskelige fantasier, hvor de kommer fra og hvilke konsekvenser de får. Vi ser våre medmennesker i roller som horer, prinsesser, vinnere, tapere, onde og gode. Dette er de såkalte dyprollene. Mennesker som ikke nødvendigvis er slik, men som organisasjonen trenger slik.

Så hvorfor nevner jeg denne boka når jeg nå skal snakke om Enneagrammet?  Fordi Enneagrammet handler  også om mennesker og beskjeftiger seg med de grunnleggende karaktertrekk, som påvirker sammenhengen mellom den enkelte persons opplevelse av verden, og dets påvirkning i samspillet mellom deres verdier og kulturer. Din Enneagramstype beskriver dine vaner, dine foretrukne måter å fungere på, og det som driver deg i hverdagen.  Alle de 9 typene er drevet av en dyptliggende ubevisst motivasjon og som ligger til grunn for alt hva de gjør. Det handler altså om dine tankemønstre og dine reaksjonsmønstre både i pressede/ stressende situasjoner og i trygge/ ressursfulle situasjoner. Det er som løken…du piller av lag for lag og kommer inn til kjernen…

Enneagrammet er en fantastisk modell til bruk i Organisasjonsutvikling.

 • Modellen hjelper deg til å finne dine karakteristiske trekk, vaner og uhensiktsmessige tankemønstre, slik at du bedre kan forstå hvordan andre mennesker tenker og kommuniserer.
 • Modellen skaper en bedre utgave av deg selv.
 • Modellen gir deg en god forståelse av dine reaksjonsmønstre.
 • Modellen viser deg hvordan dine mønstre utfolder seg og hvordan du påvirker andre.
 • Modellen kan brukes i lederutvikling.
 • Modellen kan brukes i teamoptimalisering.
 • Modellen viser deg dine og andres sterke sider og hvordan dere kan samles mot en felles visjon.

Enneagrammet er en fantastisk modell til bruk i undervisning og formidling.

 • Modellen kan brukes til personlig utvikling.
 • Modellen viser deg din utviklingsretning.
 • Modellen viser deg dine sterke sider og mindre sterke sider.
 • Modellen viser deg hvordan du helst vil ha og gi feedback.
 • Modellen viser hvordan ditt reaksjonsmønster er.
 • Modellen gir deg bedre kommunikasjonsferdigheter.

Enneagrammet er en fantastisk modell til bruk i Konflikthåndtering.

 • Modellen gir deg grundig forståelse for hvorfor der oppstår misforståelser innen kommunikasjon.
 • Modellen gir deg et begrepsapparat for hvordan se forskjeller som oppstår i samtaler med andre, og derfor ha et godt grunnlag for å få en mer balansert kommunikasjon.
 • Modellen gir deg verktøy til å forstå hvilke drivkrefter som utspiller seg i en vanskelig samtale.
 • Modellen gir deg bedre grunnlag for å forstå andres ressurser og potensialer.
 • Modellen viser deg og gir deg en bedre forståelse og aksept for forskjellene hos de ulike typene.
 • Modellen viser deg hvordan du kan gi feedback på en konstruktiv måte.

Derfor brenner jeg for Enneagrammet og for denne modellens unike måte å vise oss hvordan vi påvirker hverandre i vår kommunikasjon og hvordan mangfoldet innen grupper av mennesker kan gi oss en bedre forståelse av oss selv og andre rundt oss. Og gi oss en unik mulighet til å bruke våres ressurser på den best tenkelige måte.

 

Vil du vite med om Enneagrammet og dets muligheter så er det bare til å ta kontakt med meg i dag! Jeg skreddersyr gjerne en pakkeløsning for din bedrift!

Ha en god dag:-)

Hege

 

E-bok om suksessfull kommunikasjon

FÅ 2 KAPITLER GRATIS FRA E-BOKEN MIN!

  

SMARTE STRATEGISKE STEG TIL SUKSESSFULL KOMMUNIKASJON

 

Til støtte og inspirasjon i endringsprosesser, lederutvikling, som ansatt, og til motivering, innsikt og personlig utvikling av deg selv

 

 

Du er registrert! Sjekk mailboksen din!