Tydelig ledelse skaper trygghet.

Du har sikkert hørt det før at tydelig ledelse skaper trygghet. Og  du har kanskje følt på kroppen at det er vanskelig å være tydelig nok. Jeg vil i dette blogg innlegget komme inn på noen faktorer som må være på plass for at du skal få dette til.

Tydelighet:

Tydelighet innebærer at du må sette deg klare mål. Realistiske mål, og kortsiktige mål. Og klare grenser.

En organisasjon hvor en skal gjøre spennende ting, er en organisasjon hvor en leder tør å si ifra når regler og rutiner ikke blir fulgt.

Det er viktig at det som blir vedtatt på møter blir fastholdt. Og en leder må være god på å skille mellom det som er vesentlig og det som er uvesentlig. Og tydelig på hva som er akseptabelt. Lederen må også være god på å presentere,……hva slags intensjon vil jeg oppnå?……..

Trygghet:

Trygghet i jobben gir god selvfølelse. Er du trygg på deg selv og det du gjør gir det deg en god selvfølelse. Du kan fortelle deg selv hva du har gjort bra i dag, og hva du er fornøyd med. Videre skal du vite hva du står for! ( Dette er viktig)

Du skal våge å stå alene. Og du må ha troverdighet.

Det må være samsvar mellom verdier og atferd. Teori og metode. Det du faktisk gjør. Det må altså være samsvar mellom det du sier vi skal gjøre og det du faktisk gjør selv.

Allianser er vanskelig.

Det er et lederansvar å si ifra når nok er nok. Tette bånd til kolleger kan forverre stasjonen og gjøre saken vanskeligere. Du må være trygg nok på deg selv for å bygge allianser.

Jo tryggere jeg er , jo bedre selvinnsikt. 

Alle tilbakemeldinger er en gave, bare de er konstruktive.

Tålmodighet:

TTT ( Ting tar tid). Det tar over 2 år før en ser resultater av nye holdninger og verdier. Imellomtiden må du som leder gi sansbare signaler på at personalet er på vei mot målet. Og her er det viktig med strategisk tenkning. For der finnes nemlig 3 grupper innen personalet…….

De ivrige….

Ja vel da…

Bremserne( det har vi prøvd før….)

Som leder skal du drive med rådgivning og veiledning, spesielt overfor ufaglærte og nye personer. Og være obs på at bremserne finnes.

Kommunikasjonsferdigheter:

70% kropps- språk.

20% stemmebruk

10% selve ordene

Dette innebærer holdninger og tanker om andre mennesker. Og de ordene som tyter ut. Så det er viktig å tenke over at ingen er objektive. Alle er subjektive. Og vi må ta subjektive meninger på alvor. Godta at ikke alle tenker likt, og at andre kan ha andre meninger enn deg.

Anerkjennelse er respekt. Og respekt for andre er vekst.

Konflikthåndtering:

Til slutt vil jeg bare ta med at dette innebærer 3 områder.

Overse

Skjære igjennom

Forhandle frem til løsninger sammen

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan bli god på dette så klikk  her:

https://hegerefsnes.simplero.com/page/87326

Ha en flott dag.

Hege

 

E-bok om suksessfull kommunikasjon

FÅ 2 KAPITLER GRATIS FRA E-BOKEN MIN!

  

SMARTE STRATEGISKE STEG TIL SUKSESSFULL KOMMUNIKASJON

 

Til støtte og inspirasjon i endringsprosesser, lederutvikling, som ansatt, og til motivering, innsikt og personlig utvikling av deg selv

 

 

Du er registrert! Sjekk mailboksen din!